Intézményi Tanács

Az iskola intézményi tanácsa a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (4) bekezdésében foglaltak szerint 2014. március 13-án alakult meg. Ezt követően az Oktatási Hivatal IT12000 szám alatt 2014. május 12. napján vette hatósági nyilvántartásba. Az intézményi tanács önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet, mely a törvény szerint az iskola székhelye szerinti helyi közösségek érdekeinek képviseletére jött létre. Így az intézményi tanács véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, különös tekintettel az iskola pedagógiai programjára, szervezeti és működési szabályzatára, házirendjére és éves munkatervére.

Iskolánk intézményi tanácsa a gyakorlatban az iskola vezetésével, az iskolaszékkel és a szülői közösséggel szoros együttműködésben látja el feladatait. Jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek teljesítésén kívül közreműködik egyes pályázatok, kitüntetési javaslatok előterjesztésében. Eddigi működése során eljárt mindazon ügyekben, melyekben az intézmény vezetője, a nevelőtestület vagy a szülői közösség részéről erre igény mutatkozott.

Az intézményi tanács tagjai:

  • Takács Ferenc (szülői közösség)
  • Stefán György Közép-Pesti Tankerületi Központ
  • Izsák Ágnes (nevelőtestület)
  • Kronstein István  (Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat)

Az intézményi tanács elérhetősége:

Az iskola +36-1/320-2290 titkársági telefonszámán, illetve az iskola e-mail- címén: pannonia13altisk@gmail.com és postacímén: 1133 Budapest, Tutaj u.7-11.