ÖKO-ISKOLA

Miért jó ökoiskolának lenni?

Olyan gyerekeket nevelhetünk, akik megtanuljáktiszteletben tartani az élővilág érdekeit, a megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni a az ökoszisztémának.

Nagyobb eséllyel vehetünk részt a fenntarthatósággal , ökológiával, környezetvédelemmel foglakozó pályázatokon.

Segíti a partnerkapcsolatok kialakítását más iskolákkal, civilszervezetekkel..stb.

Szakmai elismerés, ami miatt népszerűbbé válhat egy iskola.

Mi az ökoiskolák célja?

A környezettudatos életvitel kialakítása, a fenntarthatóság szemléletének átadása.

Mitől ökoiskola egy iskola?

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság.

A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik főeszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák iskola fejlesztőmunkájuk során azzal, hogy a jövőgenerációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt.

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.

Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és

gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beágyazottan.

A passzív szabály és tudáselsajátítás helyett az aktív, a helyi környezetet felhasználó, a helyi környezetért való cselekvés közben történő tudásszerzésre helyezik a hangsúlyt.

Az "informális tanterv" során megtanulnak az iskola diákjai takarékosan bánni az energiaforrásokkal, csökkenteni a hulladékok mennyiségét - az iskola külső, belső környezetét esztétikusan alakítani.

Az ökoiskolák törekednek arra,- hogy az iskolába ne magányos tanárok tanítsanak magányos gyerekeket, hanem az egész iskolára jellemző legyen a csapatmunka.

Az egész tanév során megvalósuló tevékenységek

 • Szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag) a tantermekben külön tárolók kialakítása
 • Szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag) a folyosókon és a tanáriban
 • Féloldalas papírok gyűjtése és újrahasznosítása a tanáriban
 • Használt elemek visszagyűjtése a fölszinti aulában elhelyezett tárolóban
 • Madáretetés az iskolaudvaron, madáretetők készítése
 • Ökológiai faliújság készítése: A "Fogadj örökbe egy ZÖLD jeles napot!" verseny keretében egy felsős osztály az adott hónap választott nevezetes napjához kapcsolódó környezet- vagy természetvédelmi témájú faliújságot készít
 • Kerékpártároló működtetése az iskolaudvaron
 • Az ültetett növények gondozása osztályszinten és az öko-szakkör segítségével a tanév során


PANNÓNIA ÖKOISKOLA

Pannónia Ált. Iskola Ökoiskola programjai

Legfontosabb céljaink, feladataink:

A) Tanulóink környezettudatosságának fejlesztése:

 • alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek átadása a környezetvédelemmel kapcsolatban,
 • környezettudatos magatartás terjesztésére való igény kialakítása, alkalmazása a hétköznapokban, a tanulói aktivitás növelése,
 • a Diák Önkormányzat segítségével is népszerűsítjük ZÖLD programjainkat,
 • a pedagógusok és a technikai személyzet példamutató magatartása.

B) Iskolánk környezettudatos tevékenységeinek folyamatossá tétele:

 • szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, alkalmazása
 • az iskolán belüli és iskola körüli zöld területek ápolása
 • az iskola környezetének tisztán tartása
 • madáretetés
 • víz- és energiatakarékosságra való törekvés
 • általános takarékossági elvek működtetése környezetünk védelme érdekében
 • környezetbarát közlekedés tárgyi feltételeinek használata

C) Környezettudatos szemléletet népszerűsítő iskolai programok szervezése, pályázatok és versenyek keresése:

 • pályázatok, projektek (Coménius, Szitakötő)
 • versenyek (Országos és kerületi természetismereti versenyek levelezős egyéni, páros és csoport versenyek;Iskolán belüli, Egészségnap iskolai vetélkedő évfolyamonként, versenyek az "Autómentes nap" alkalmából)
 • projektnapok: civil szervezetekkel való kapcsolat kialakítása, ápolása
 • kampányok

Környezet-, természet- és egészségvédelemmel kapcsolatos iskolai programok

 • Konténeres papírgyűjtő verseny
 • Túra verseny/ a tanév során folyamatosan
 • Autómentes nap/ szeptember
 • Állatok világnapja / október
 • Természettudományos napok/november -Hermann Ottó emlékév/ tanösvény MKNE
 • Karácsonyi kézműves foglakozás természetes alapanyagokból/. december
 • karácsonyi vásár , tavaszi növény vásár
 • Egészségnap/ 2015 április
 • Víz világnapja/ március
 • A Föld világnapja április
 • Madarak és fák napja május
 • Bio-büfé/ május.
 • családi sport délután
 • Erdei iskola/ május
 • Coménius projekt " Európa zöldül"