Iskolaszék

A Pannónia Általános Iskola iskolaszékének működése több mint két évtizedes múltra tekinthet vissza. Iskolaszékünk a jogszabályi keretek létrejöttét követően szinte azonnal, 1994. május 4-én alakult meg. Az iskolaszék a törvényben meghatározott ügycsoportokban rendelkezik a javaslattétel, a véleményezés és a döntés jogával. Az alapítókat azonban az iskolaszék létrehozásakor elsősorban az a cél vezérelte, hogy az iskola életében meghatározó tényezők minél szélesebb köre értesüljön az aktuális feladatokról, esetleges problémákról, és így kivehesse részét azok megoldásából is. A szervezet e célkitűzése ma is változatlan.

Ezért az iskolaszékben jelenleg a Pannónia működésében leginkább érdekeltek, vagyis a diákok, a pedagógusok és a szülők képviselői játszanak meghatározó szerepet. Az iskolaszékben képviselt szervezetek közül elsőként a tanulók közösségi tevékenységét szervező, a közéleti felelősségre, demokráciára nevelő és egyben a diákság érdekeit képviselő diákönkormányzatot kell megemlítenünk. De nem kevésbé fontos az iskola legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szervének, a nevelőtestületnek, illetve a szülők jogai érvényesítését és kötelességeik teljesítését elősegítő szülői szervezetnek részvétele sem. Így iskolaszékünkben egyenlő arányban - két-két fővel - képviselteti magát a diákönkormányzat, a nevelőtestület, és a szülői közösség. Iskolánk német nemzetiségi profiljához igazodva mellettük kap helyet a XIII. Kerületi Német Önkormányzat, valamint - értelemszerűen - a fenntartó delegáltja is. Az ülések állandó meghívottja az intézmény vezetője és intézményi tanácsának elnöke, valamint a Pannónia Iskoláért Alapítvány kuratóriumi elnöke. E körben kerül sor az aktuális tennivalók, eredmények, gondok megismerésére, és születnek döntések az iskolaszék jogszabályi feladatainak ellátása során.

Az iskolaszék mindenkori elnöke a szülői közösség választottjai, míg titkára a nevelőtestület képviselői közül kerül ki.

Iskolaszékünk immár 21 éve sikeres összehangolója a Pannónia különféle szakmai, érdekképviseleti és segítő szervezetei munkájának, fórumot biztosítva az ezek közötti intézményes kapcsolattartásnak és együtt gondolkodásnak.

Az iskolaszék tagjai:

  • Szabó László (iskolaszék elnöke) 
  • Mogyorósi Attila (Közép-Pesti Tankerület delegáltja)
  • Takács Ferenc (szülői közösség) 
  • Sajtósné Móró Gyöngyi (nevelőtestület) 
  • Zsámboki Józsefné (nevelőtestület) 
  • Bubánné Kónya Szilvia (diákönkormányzat)
  • Külföldi Dorina(diákönkormányzat)

továbbá

  • Állandó meghívottak:
  • Varga Márta Gizella intézményvezető
  • Katonáné Mayer Katalin  (XIII. Kerületi Német Önkormányzat)

Az iskolaszék elérhetősége:

Az iskola +36-1/320-2290 titkársági telefonszámán, illetve az iskola e-mail- pannonia13altisk@gmail.com és postacímén: 1133 Budapest, Tutaj u.7-11.