Beiratkozás a német nemzetiségi osztályokba

2022.02.23

A nemzetiségi osztályokba a jelentkezéshez kérvény és formanyomtatvány leadása szükséges!

A kérvényeket februártól adhatják le a titkárságon vagy megküldhetik emailben.

Kérjük, hogy a kérvényeket legkésőbb 2 héttel a beiratkozás időpontját megelőzően adják le, hogy legyen idő az áttekintésükre.

A kérvény tartalma:

  • A szülő leírhatja a család német nemzetiségi kötődéseit,
  • a tagozat választásának okát,
  • mennyire tud segíteni gyermekének a német nyelv tanulásában,
  • rendelkezik-e a szülők valamelyike német nyelvismerettel,
  • Lehetősége van kifejteni, amennyiben aktív tagja a német nemzetiségi közösségnek, pl. él szavazati jogával nemzetiségi választásokon, tagja nemzetiségi egyesületnek stb..)
  • Amennyiben testvér jár az intézménybe, a kérvényben kérjük ezt az információt is jelölje meg!

Ahhoz, hogy biztosítani tudjuk a német nemzetiséghez szorosan kötődő családok bejutását, lehetősége van a szülőnek dokumentumok fénymásolataival alátámasztani a kérvényben leírtakat.

A szülők nyilatkozhatnak a nemzetiségi hovatartozásról, mely alapján a XIII. kerületi német nemzetiségi identitású tanulókat a jogszabályoknak megfelelően előnyben tudjuk részesíteni a felvétel során. 

Aki a német nemzetiségi programot választja, az a beiratkozással egyúttal elfogadja a Pedagógiai Programban megjelölt többletprogramokat és többlet terheket is (magasabb óraszám, német nyelvi vizsgakötelezettség a 4. és 8. évfolyam végén, tanulók jelenlétének biztosítása német nemzetiségi rendezvényeken, fellépéseken)

További kötelezően benyújtandó dokumentum:

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 157. § (4) bekezdése szerint az alábbi formanyomtatvány kitöltése szükséges a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételhez.

  • a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről szóló nyilatkozat a benyújtást követő tanévre

A nemzetiségi osztályok felvételi körzete

A német nemzetiségi kétnyelvű program fő feladata, hogy ellássa a német nemzetiségű tanulók nevelését-oktatását, akik a XIII. kerületből érkeznek. Amennyiben a lakhely a XIII. kerületen kívül esik, de a szülő munkahelye az iskola kijelölt beiskolázási körzetében található, ennek figyelembevételéhez a munkahely igazolását is szükséges leadni a kérvénnyel egyidejűleg, de legkésőbb beiratkozáskor.

A kérvény befogadása még nem jelent automatikus felvételt, a felvett tanulók névsora a többi osztályéval egy időben kerül nyilvánosságra!

Akik az előző beiskolázási ciklus során eljuttatták intézményünkbe:

  • a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről szóló nyilatkozatot,
  • kerületi lakosok,
  • valamint nyilatkoztak a német nemzetiségi hovatartozásról,

azok részére a beiratkozást követően a felvételt biztosítjuk. 

A nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről szóló nyilatkozat a benyújtást követő naptári évre.

Kérjük, a kérvényt ez esetben is adják le!