Beiratkozás a német nemzetiségi osztályokba

2020.03.05

A nemzetiségi osztályokba a jelentkezéshez kérvény leadása szükséges!

A kérvényeket februártól adhatják le a titkárságon.

Kérjük, hogy a kérvényeket legkésőbb 2 héttel a beiratkozás időpontját megelőzően adják le, hogy legyen idő az áttekintésükre. 

A kérvény tartalma:

  • A szülő leírhatja a család német nemzetiségi kötődéseit,
  •  a tagozat választásának okát,
  • mennyire tud segíteni gyermekének a német nyelv tanulásában, 
  • rendelkezik-e a szülők valamelyike német nyelvismerettel,
  • Lehetősége van kifejteni, amennyiben aktív tagja a német nemzetiségi közösségnek, pl. él szavazati jogával nemzetiségi választásokon, tagja nemzetiségi egyesületnek stb..)
  • Amennyiben testvér jár az intézménybe, a kérvényben kérjük ezt az információt is jelölje meg! 

Ahhoz, hogy biztosítani tudjuk a német nemzetiséghez szorosan kötődő családok bejutását, lehetősége van a szülőnek dokumentumok fénymásolataival alátámasztani a kérvényben leírtakat.

A szülők nyilatkozhatnak a nemzetiségi hovatartozásról, mely alapján a XIII. kerületi német nemzetiségi identitású tanulókat a jogszabályoknak megfelelően előnyben tudjuk részesíteni a felvétel során. 

Aki a német nemzetiségi programot választja, az a beiratkozással egyúttal elfogadja a Pedagógiai Programban megjelölt többletprogramokat és többletterheket is (magasabb óraszám, tanulók jelenlétének biztosítása fellépéseken)

A nemzetiségi osztályokba beiratkozás módja, feltételei

  1. Intézményünk beiskolázási körzete a német nemzetiségi oktatás tekintetében a XIII. kerület. Amennyiben a lakhely a XIII. kerületen kívül esik, de a szülő munkahelye az iskola kijelölt beiskolázási körzetében található , ennek figyelembevételéhez a munkahely igazolását is szükséges leadni a kérvénnyel egyidejűleg, de legkésőbb beiratkozáskor.  

A kérvény befogadása még nem jelent automatikus felvételt, a felvett tanulók névsora a többi osztályéval egy időben kerül nyilvánosságra!

Akik az előző beiskolázási ciklus során eljuttatták intézményünkbe:

  •  a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről szóló nyilatkozatot, 
  • kerületi lakosok, 
  • valamint nyilatkoztak a német nemzetiségi hovatartozásról, 

azok részére a beiratkozást követően a felvételt biztosítjuk.

Kérjük, a kérvényt ez esetben is adják le!