Pannóniából anyaországba  2016

2016.07.30

2016. május 1-én, vasárnap korán reggel útnak indult iskolánk 17 tanulója 2 kísérő pedagógussal "Pannóniából anyaországba". Előző tanévben vonattal tettük meg az utat, de a bizonytalan nemzetközi helyzet, valamint a busztársaság kedvező árajánlata indokolták, hogy egy 20 férőhelyes busszal vállalkozzunk a hosszú utazásra. Az utazás költségeinek egy részét a nemzetiségi pályázaton elnyert összegből fedeztük. A Dunántúli Középhegység, a Kisalföld, valamint a Nyugat Magyarországi Peremvidék tájain haladtunk keresztül.

Domborzati viszonyaik, természetes életközösségek a hatodikos természetismeret tananyag részei. Az ember által megváltoztatott természet, azaz a mesterséges életközösségek, az alternatív energiaforrások pedig a hetedikesek tantervi követelményeiben szerepelnek, de mindkét osztály figyelmét felhívtuk arra, hogy Magyarországon szélerőművek, Németország felé közeledve pedig napkollektorok fordultak elő egyre gyakrabban. Utunk a Duna forrásvidéke, azaz a Fekete erdő felé vezetett. Innen származik Magyarország német anyanyelvű kisebbségének túlnyomó része, így iskolánk német nemzetiségi tagozatán tanuló diákok nagyszüleinek gyökerei is innen eredeztethetőek. Késő délután megérkeztünk a Neuenbürgi Gimnázium parkolójába, ahol minden gyereket cserediákja és annak családja várta. Végre személyesen is megismerhették a fiút vagy lányt, akivel hónapok óta leveleztek és eddig csak fényképen látták.

Hétfőn a gimnáziumban találkoztak a program résztvevői. Ezen a napon a miénktől eltérő iskolarendszerrel ismerkedhettek meg, mivel a 12-14 éves korosztály Neuenbürgben már gimnáziumba jár. Játékos formában történt az iskola bemutatása, két-három tanulónak kellett társával együtt csoportosan egy akadályversenyt teljesíteni. A feladatok között nyelvi, logikai, gasztronómiai, valamint honismereti jellegűek is akadtak. Ezt követően minden tanuló németországi társával a megfelelő órarend szerinti tanórán vett részt. Tanítás után pedig annak családjával töltötték a délutánt.

Kedden sajnos esett az eső, pedig szabadtéri programmal készültek vendéglátóink. Ettlingen Kalandparkjában előbb csapatépítő gyakorlatokkal kezdtek, majd megfelelő balesetvédelmi oktatás és védőfelszerelés, valamint az alkalmazottak segítségével kipróbálhatták magukat sokféle mászó és egyensúlyozó gyakorlatban. Közben a német nyelv használata létfontosságúnak bizonyult.

Szerdán vonattal utaztak a diákjaink, valamint neuenbürgi társaik egész napos programra Stuttgartba. Tanulóinknak nagyon tetszett az emeletes vonat. Ilyet még itthon soha nem láttak, ott pedig még utazhattak is a felső szinten.

A pályaudvar felújítása heves vitákat váltott ki a város lakosságának környezetvédő és kevésbé környezettudatos része között. Erről tartott tájékoztatót a programban résztvevő gimnázium tanára.

Először a Mercédesz múzeumba mentünk. Ennek ipartörténeti jelentősége van, ami a technika és életvitel tantárgy témakörébe tartozik. Történelmi ismereteiket bővítették a kilencedik szinttől időrendi sorrendben a falon található német nyelvű információs táblák segítségével a gyerekek, amelyeken a 20. század elejétől napjainkig minden fontosabb történelmi, társadalmi, kulturális eseményről képpel illusztrált német nyelvű tájékoztató szöveg állt. A kiállítás interaktív jellegénél fogva szórakoztatva tanít.

Hideg ebédünket a szabadban fogyasztottuk el, Stuttgart parkokkal, sétáló utakkal szabdalt részén, majd következett a délutáni program, a Carl- Zeiss Planetárium előadása. 2016 tavaszán fejezték be felújítását. Jelenleg Európa legmodernebb planetáriumában a világűr felépítéséről, a Naprendszerről, a csillagok keletkezéséről, csillagképekről kaptunk a tanórai kereteknél sokkal bővebb és élvezetesebb tájékoztatást.

Csütörtök, Krisztus mennybemenetelének ünnepe, Németországban tanítási szünet volt. Tanulóink a fogadó családokkal töltötték ezt a napot. Tovább aktivizálták szókincsüket, fejlesztették nyelvhasználatukat, ismerkedtek a helyi szokásokkal, közös élményeket gyűjtöttek, barátságok szövődtek, ami az utolsó napon az indulásnál szemmel látható volt.

Pénteken a gimnáziumtól a várhoz mentünk. Egy hegyen magasodik ez a középkori vár a kisváros fölé. Történelméről a gimnázium tanárnője mesélt és egy berendezésekből és használati tárgyakból álló kiállítás szemléltette egykori tulajdonosainak mindennapjait. Történelemből a középkorral kapcsolatban tanultakat elevenítették itt fel a gyerekek. A vár 6 termében "A hideg szív" legendájával ismertetik meg nagyon élvezetes kiállítás keretén belül az ide látogatót. (Wilhelm Hauff: Das kalte Herz). A feketeerdei történet szorosan kapcsolódik iskolánk nemzetiségi tagozatának német irodalom tananyagához.

A várhoz és a vártól a vasércbányához több kilométeres utat kellett megtennünk a Fekete erdőben. Természetvédelmi területen mentünk keresztül, ahol a hatodikosokkal növény- és állatismeretet, a hetedikesekkel az élőlények rendszerezését gyakoroltuk német nyelven.

Neuenbürgben 1995-ben egy kelta település nyomaira és vasból készült használati tárgyakra bukkantak. Bizonyított tény, hogy már 2600 évvel ezelőtt vasércbánya működött a környéken. A 19. században kiváló minőségű acélt gyártottak itt, mivel az itteni lelőhelyeken alacsony kéntartalmú és magas mangántartalmú vasércet bányásztak. A bányát gazdasági megfontolásból a 19. század közepén bezárták. 1985-től látogatható az egykori bánya néhány járata és a bányamúzeum. Sötét, szűk járatokban hallgattuk a német nyelvű tájékoztató szöveget, melynek földrajz órán nagy hasznát veszik majd a tanulók.

Már csak egy nap maradt diákcsere programunk hetéből, melyet a tanulók ismét társuk családjával töltöttek, amíg elérkezett a búcsú ideje és kiderült, hogy alig várják az őszt, amikor ismét találkoznak. Október közepén ugyanis a neuenbürgi gimnazisták jönnek egy hétre Budapestre. Sok érdekes programmal készülünk majd erre a hétre. Szülők, testvérek integettek az induló busz után, amely az állandó nyelvgyakorlástól kissé fáradt, de rengeteg élménnyel gazdagodott gyerekekkel indult vissza a tűlevelű erdőkről elnevezett Fekete erdőből a vegyes, majd tisztán lombhullató erdők borította hegyek és az őket felváltó lapos alföldek között Budapestre, a Pannónia Általános Iskola elé.