Nemzetiségi osztályok

2018.01.21


A Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskolában a 1996/97-es tanévben indult el a német nemzetiségi kétnyelvű oktatás.

Már az iskola első évétől naponta vesznek részt a diákok német órákon. Első évfolyamon a gyerekek játékosan ismerkednek a nyelvvel. Második osztálytól tanulnak német nyelven írni és olvasni. Mindez nagyban hozzájárul a német nyelv megfelelő alapozásához, lehetővé teszi az olvasás és írás zavartalan elsajátítását magyar nyelven.

A németül tanított tantátgyak (u.m. természetismeret, környezetismeret, földrajz, biológia, történelem, készségtantárgyak) szerteágazó és gazdag szókincset és nyelvhasználati lehetőséget biztosítanak diákjainknak. Megismerhetik a hazai németség történelmét, szellemi és tárgyi kultúráját. A megszerzett tudást jól tudják hasznosítani a továbbtanulásnál, illetve a kétnyelvűség nagy előnyt jelent az Európai Unióban is. A kor kihívásainak eleget téve 5. évfolyamtól angol nyelvet is oktatunk a nemzetiségi osztályokban.

Módszereink sikerét és diákjaink kiemelkedő teljesítményét tükrözik a versenyeken elért eredmények és a továbbtanulási visszajelzések.

A német nyelvtudás és nyelvhasználat fejlesztése mellett célunk a nemzetiségi kultúra és hagyományok megismertetése, ápolása és az identitásformálás is. Büszkeségünk a tanrendbe épített néptánc oktatás.

Minden néptánccsoportunknak lehetősége nyílik a német nemzetiségi néptánc ápolására, fellépésekre koreográfiák elsajátítására. A tánccsoportok munkáját néptánc-pedagógus segíti a Budapest 13. kerületi Német Önkormányzat támogatásával. Fellépési lehetőségeket biztosítanak

számunkra a kerületi németség képviseletében a XIII. kerületi Nemzetiségek Fesztiválján és a Magyarországi Német Kultúra Napján.

Tánccsoportjaink rendszeresen fellépnek budapesti- és kerületi rendezvényeken, gálákon valamint a Budapesti Németek Europa-napján. Részt veszünk az Országos Német Nemzetiségi Gyermektánc Fesztiválon. A fellépésekre tanulóinknak német nemzetiségi népviseleti ruhákat biztosítunk.

A XIII. kerületi Német Önkormányzat anyagi támogatást is nyújt a tagozat különböző programjaihoz, mint az erdei iskola, Aratási Ünnep, táncfellépések.


Pedagógiai programunk alapján minden évben öt napos erdei iskolát szervezünk osztályaink számára. Ezen kívül minden nyáron meghirdetjük a diákjaink körében közkedvelt egyhetes német nemzetiségi táborunkat. Évről évre német kisebbség településeket választunk helyszínül, így diákjainknak lehetősége nyílik a német nemzetiség kultúrájának megismerésére és élő hagyományainak megtapasztalására. A német nyelvhasználat hozzájárul tanulóink nyelvi tudásának elmélyítéséhez és a szókincsük bővítéséhez.

Diákjaink hamar hozzászoknak a kétnye1vűséghez, magukénak érzik a magyarországi németek kultúráját, hagyományait, jól érzik magukat abban a légkörben, amit a két kultúra együttélése teremt.

A 2010 / 2011- es tanévben csatlakozott iskolánk a Deutsches Sprachdiplom (DSD Stufe I.) nyelvvizsgáztatási rendszerhez. A vizsga egynyelvű, nemzetközileg elismert nyelvvizsga bizonyítványt ad. Ezt a vizsgát nyolcadik osztályos tanulók tehetik le és bizonyíthatják A2/B1 szintű nyelvtudásukat mindennemű költség nélkül. A 2011/2012- es tanévtől a 7. osztályosok DSD Pilotprüfung - próbanyelvvizsgát tehetnek.

Tanulóink próbára tehetik nyelvtudásukat anyanyelvi környezetben is. Cserediák program keretében lehetőségük van egy hetet eltölteni Németországban német családoknál, valamint vendégül látni őket Budapesten, közben barátkozni, nyelvet gyakorolni. Ehhez partneriskolánk a baden-würtenbergi Neuenbürgi Gimnázium.

A nemzetiségi tagozat helyet ad az ELTE TÓK német nemzetiségi és német műveltségi területi hallgatóinak csoport előtti tanítási gyakorlatának, valamint 10 hetes tanítási gyakorlatra is fogad hallgatókat. A nyelvtanárok munkáját gazdag német nemzetiségi könyvtár és jó technikai felszereltség (számítógépes termek, interaktív táblák, számítógépek) támogatják.